66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Węgorzewski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

tytuł projektu: Od dziś – Do pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Węgorzewo 11-600 Powiat Węgorzewski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie Suma dof. – 15089672,37 Suma dof. UE – 12850530,66 extraner , ministerstwo zdrowia szczepienia medyków , wymagania zdjęcia do dowodu , podróżowanie do czech , wies polska , rzeszów ludność , przywództwo , […]

Read More »