66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Przecław

tytuł projektu: Od bierności do aktywności. Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Przecław Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Przecław 39-320 Gmina Przecław Suma dof. – 723998 Suma dof. UE – 615398,3 założenia polskiego ładu , aleksander coste , wynagrodzenie nauczycieli 2021 tabela , mariupol 18 miesięczne dziecko , chemizacja rolnictwa , bip biskupiec , […]

Read More »