66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Edukacyjno-Doradcze SYNERGIA Zofia Manaczyńska

tytuł projektu: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia w obszarze edukacji na rzecz ginących zawodów Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-274 Centrum Edukacyjno-Doradcze SYNERGIA Zofia Manaczyńska Suma dof. – 152389,5 Suma dof. UE – 129531,08 repatrianci z kazachstanu , katalog nakładów rzeczowych , kruszyna , kto musi […]

Read More »