66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej „Człowiek Człowiekowi…”

tytuł projektu: Nowy zawód Twoją szansą! Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Zawichost 27-630 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej „Człowiek Człowiekowi…” Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 urząd wojewódzki w gdańsku , dokumenty finansowe , zapowiedzi wydawnicze 2021 , struktury organizacyjne , […]

Read More »