69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Ekspert Sitr Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku

tytuł projektu: Nowy zawód-szansą na lepsze jutro Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Słupsk 76-200 Ekspert Sitr Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku Suma dof. – 504953,09 Suma dof. UE – 429210,13 obostrzenia w polsce 17.03 , kandydaci do senatu warszawa 2019 , czolgi , zgłoszenie na szczepienia przeciw covid-19 , oczyszczalnia […]

Read More »