66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

tytuł projektu: NOWY ZAWÓD – STAŻ – PRACA Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Kielce 25-950 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Suma dof. – 310479,56 Suma dof. UE – 263907,62 zakazy tonażowe warszawa , rodzinne domy pomocy , status ukr co oznacza , powiat zduńskowolski , wjazd do wielkiej brytanii koronawirus , certification of […]

Read More »