69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich

tytuł projektu: Nowy zawód, nowe kwalifikacje kluczem do osiągnięcia sukcesu. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Środa Wielkopolska 63-000 Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich Suma dof. – 610840 Suma dof. UE – 519214 koronawirus 21 maja 2021 , dane po angielsku , oszustwo kwarantanna , podkarpackie kiedy ferie , żłobki przedszkola , […]

Read More »