66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Magdalena Kot & Krzysztof Kot

tytuł projektu: Nowy zawód – Nowa przyszłość Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Radom 26-600 Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Edukacja” s.c. Magdalena Kot & Krzysztof Kot Suma dof. – 269404,75 Suma dof. UE – 228994,04 jak zmienić adres zameldowania , sylwester 2021 obostrzenia gov , do.kiedy spis powszechny , jak sprawdzić dowód osobisty do […]

Read More »