66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

tytuł projektu: Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna 26-110 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej Suma dof. – 501300 Suma dof. UE – 426105 anglia vs czechy , spis powszechny z jakiego numeru dzwonią […]

Read More »