66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Rzeczyca

tytuł projektu: Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Rzeczyca 97-220 Gmina Rzeczyca Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 elektroniczną karta dużej rodziny , interia poczta login , kolbaskowo , złe przekłucie pępka , obostrzenia od 29 marca 2021 , spis.gov.pl rejestracja , działy gospodarki , norma […]

Read More »