66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy EUROCONSULTING Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu S.C.

tytuł projektu: Nowe umiejętności i kwalifikacje mieszkańców Gminy Syców Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Oleśnica 56-400 EUROCONSULTING Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu S.C. Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 ile jest chorych na covid , olga ewa semeniuk , poznań info , marzena machałek , sowia góra , cafe […]

Read More »