65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Miasto Grudziądz, Powiat Grudziądzki – Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

tytuł projektu: Nowe standardy działania kadr PUP w Grudziądzu – 2013/2014 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Grudziądz 86-300 Powiat Miasto Grudziądz, Powiat Grudziądzki – Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Suma dof. – 141963,6 Suma dof. UE – 141963,6 polski ład dofinansowanie do żłobka , szczepionki zapisy , spis.gov.pl logowanie przez pesel , atrakcje […]

Read More »