66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”

tytuł projektu: Nowe perspektywy w Licheniu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Zielona Góra 65-775 Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM” Suma dof. – 49903 Suma dof. UE – 42417,55 mswia wrocław , dom pomocy , jak uniknąć kwarantanny po kontakcie , zachorowania covid 23 listopada yyyyy POKL.06.03.00-08-017/10-00 (9291755758) stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami […]

Read More »