66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

tytuł projektu: Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Łomża 18-400 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży Suma dof. – 1912975 Suma dof. UE – 1626028,75 popyt podaz , jakie obostrzenia od marca 2021 , zgoda na przetwarzanie danych osobowych , szczepienia nauczycieli jaka […]

Read More »