66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Nozdrzec

tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – zwiększenie szans na rynku pracy. Program szkoleniowo – doradczy dla osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu brzozowskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Nozdrzec 36-245 Gmina Nozdrzec Suma dof. – 298762,6 Suma dof. UE – 253948,21 google trenda , ekstrawertyk i introwertyk w jednym , sytuacja we francji […]

Read More »