66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Strumień

tytuł projektu: Nowe kwalifikacje = nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Strumień 43-246 Gmina Strumień Suma dof. – 47150 Suma dof. UE – 40077,5 przystąpienie polski do unii europejskiej , mądre słowa po angielsku , chce sie zaszczepic , july miesiąc , świadczenie przedemerytalne 2022 , wniosek o […]

Read More »