66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic

tytuł projektu: NOWE KOMPETENCJE-NOWE MOŻLIWOŚCI – Aktywizacja zawodowa kobiet z powiatu wielickiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Wieliczka 32-020 MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Suma dof. – 41240 Suma dof. UE – 35054 pożar suliszewice , save the date po polsku , rejestracja wor , emerytura po 40 latach pracy 2019 , grafik […]

Read More »