65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urzad Pracy w Chodzieży

tytuł projektu: Nowe kadry, nowe standardy- nowa jakość usług Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Chodzież 64-800 Powiatowy Urzad Pracy w Chodzieży Suma dof. – 158100 Suma dof. UE – 158100 materiał genetyczny , dla kogo 3 dawka szczepionki , kiedy wypłata dodatku osłonowego , praktyki absolwenckie , czym się różni mniejszość narodowa od […]

Read More »