66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Tomasz Mazur „Serwis Kadr”

tytuł projektu: Nowa Perspektywa – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Tomasz Mazur „Serwis Kadr” Suma dof. – 840594,24 Suma dof. UE – 714505,1 krs online gov , wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2018 , kapitäl , kiedy ferie zimowe 2020 […]

Read More »