66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży

tytuł projektu: Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – II edycja Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Łomża 18-400 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży Suma dof. – 469121,04 Suma dof. UE – 398752,89 pierwszy urząd skarbowy , covid raport dzienny , laboratorium przyszłości gov , rozszerzona matematyka , technik […]

Read More »