68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

tytuł projektu: Nowa firma – wsparcie na starcie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Kielce 25-002 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa Suma dof. – 1354582,5 Suma dof. UE – 1151395,13 urząd miasta suchedniów , kompetencje miękkie szkolenia , miasto nad wartą , kapitał rodzinny dla kogo , polska zobacz więcej – weekend za pół ceny 2019 […]

Read More »