69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi „FEMMES DE BEAUTE” Zagórscy s.j.

tytuł projektu: NISza – Nie Ignoruj Szansy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Piastów 05-820 „FEMMES DE BEAUTE” Zagórscy s.j. Suma dof. – 991817,4 Suma dof. UE – 843044,79 100 tys na mieszkanie , pierwsza pomoc w nagłych wypadkach , zameldowanie na pobyt czasowy jak długo , kiedy wypłacany dodatek osłonowy , klasyfikacja medalowa […]

Read More »