66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Grajewski/Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

tytuł projektu: Niemobilny a solidny Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Grajewo 19-200 Powiat Grajewski/Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie Suma dof. – 322670 Suma dof. UE – 274269,5 pit-36s , białoruś polska , sprawdzian ósmoklasisty 2022 , dotacje dla pszczelarzy 2022 , konto podatnika , 17 maja dzień , wniosek suszowy 2020 , viatoll […]

Read More »