66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Strumień

tytuł projektu: Nakieruj się na „C” – szkolenia dla mieszkańców Pruchnej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Strumień 43-246 Gmina Strumień Suma dof. – 49580 Suma dof. UE – 42143 luzowanie obostrzeń luty 2021 , dni chełma 2019 , sprawdzanie cps , dzisiejszy raport koronawirusa , program za życiem 2022-2026 , ile zdjęć do […]

Read More »