68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

tytuł projektu: Na własny rachunek. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna elementem rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Bytów 77-100 Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” Suma dof. – 75787 Suma dof. UE – 64418,95 aktywność , międzynarodowy dzień , pytania do urzędu skarbowego , na diagramie przedstawiono zestawienie odpowiedzi , zurawica , czy […]

Read More »