66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Stawiski

tytuł projektu: ,,Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Stawiski 18-520 Gmina Stawiski Suma dof. – 44529,9 Suma dof. UE – 37850,42 kwarantanna a wynik negatywny , dąbrowka , nowe opłaty za śmieci warszawa , nauka zdalna do 25 lutego , raport koronawirusa 11 lipca , cynizm […]

Read More »