68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Powiat Gołdapski

tytuł projektu: Mój cel – przedsiębiorczość Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Gołdap 19-500 Powiat Gołdapski Suma dof. – 1666497,37 Suma dof. UE – 1416522,76 paszporty sieradz , dopłaty do nawozów 2022 , karta lokalizacji podróżnego , jakie dokumenty do paszportu , prokuratoria generalna rzeczypospolitej polskiej , wojna na białorusi , polska czerwona strefa […]

Read More »