66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego

tytuł projektu: Mobilny kadrowy – nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe – nowa forma zatrudnienia – nowa szansa na rynku pracy. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Poznań 61-606 Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego Suma dof. – 131957,33 Suma dof. UE – 112163,73 urzad praga poludnie , urząd pracy gliwice , mapa unii europejskiej 2021 , […]

Read More »