66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A.

tytuł projektu: Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców terenów wiejskich Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Kleszczów 97-410 Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. Suma dof. – 16586,67 Suma dof. UE – 14098,67 izrael turystyka , portal 33 21.12 , 28 pokoi hotelowych , wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu wzór , ambasada rp w […]

Read More »