69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

tytuł projektu: Mobilni rodzice Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Opole 45-018 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Suma dof. – 270386 Suma dof. UE – 229828,1 wzrost 13 latka , ukraina miasta , poznańska , mikołów , ile można jechać na ekspresowej , 282kk yyyyy POKL.06.01.01-16-029/09-00 (5220001895) fundacja 00 Nie dotyczy 2/10/2010 – 1/31/2011 […]

Read More »