69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik

tytuł projektu: Mobilna opiekunka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Ostróda 14-100 Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik Suma dof. – 76193,81 Suma dof. UE – 64764,74 podatek od emerytury 2021 , pytania spis powszechny 2021 , praca gov oferty , skala buforta , profil zaufany urząd pracy , jan dziedziczak , dodatek do zasiłku […]

Read More »