66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

tytuł projektu: Mobilna mieszkanka wsi Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Debrzno 77-310 Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” Suma dof. – 49925,27 Suma dof. UE – 42436,48 gmina bełchatów , usa liczba ludności , protokół odbioru robót , rejestracja dsr , june (2015) , zmiany przepisów ruchu drogowego yyyyy POKL.06.03.00-22-040/11-00 (8431421822) […]

Read More »