66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic

tytuł projektu: MOBILNA I AKTYWNA – Program kompetencyjny dla kobiet bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Wieliczka 32-020 MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic Suma dof. – 40400 Suma dof. UE – 34340 koronawirus 15 maja , klasy dróg , złóż wniosek o dodatek osłonowy , urząd gminy […]

Read More »