66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Węgorzewski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

tytuł projektu: Młodzież na starcie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Węgorzewo 11-600 Powiat Węgorzewski/Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie Suma dof. – 511860 Suma dof. UE – 435081 profilaktyka 40+ , rejestracja gby , liczba miast w polsce 2021 , faktura vat sprzedaży samochodu wzór , grecja obostrzenia , oryginał aktu urodzenia , rektor […]

Read More »