66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna

tytuł projektu: Młodzi w działaniu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Warszawa 00-585 Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna Suma dof. – 370754,1 Suma dof. UE – 315140,99 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , covid onet , notowania stali 2021 , oswiadczenie o darowiznie , ochrona gatunkowa , nowe obostrzenia 17 […]

Read More »