66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy RCS Sp. z o.o.

tytuł projektu: Młodzi przedsiębiorczy. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-441 RCS Sp. z o.o. Suma dof. – 496524 Suma dof. UE – 422045,4 karta polaka ukraina , psp chrzanów , zaznacz podpunkty w których przedstawiono przyczyny bezrobocia , umowa zlecenia 2019 , mieszkanie piaseczno , jakie moga byc nowe obostrzenia , szczepienia […]

Read More »

68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie

tytuł projektu: Młodzi – przedsiębiorczy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Ciechanów 06-400 Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie Suma dof. – 999750 Suma dof. UE – 849787,5 kurs opiekunki w żłobku , obligacje 3-miesięczne zysk , bus biała podlaska lublin , praca radymno , ceny ziemniaków 2021 yyyyy POKL.06.02.00-14-079/08-01 (5660008329) fundacja 00 […]

Read More »