68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Miasto stołeczne Warszawa

tytuł projektu: Magus – Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-950 Miasto stołeczne Warszawa Suma dof. – 1302600 Suma dof. UE – 1107210 694028872 , jak sprawdzic czy dowod jest do odbioru , numer indywidualnego rachunku podatkowego , wniosek o doplaty do […]

Read More »