65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Samorząd Województwa Lubelskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

tytuł projektu: Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Lublin 20-022 Samorząd Województwa Lubelskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Suma dof. – 600000 Suma dof. UE – 510000 zdalne nauczanie od kiedy 2021 2022 , gesty niewerbalne , autochton , dodatek osłonowy jak wypełnić wzór yyyyy POKL.06.01.02-06-001/10-00 (7121936939) wojewódzka samorządowa […]

Read More »