66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Demokratyczna Unia Kobiet – Klub wrocławski

tytuł projektu: Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Malczyce i Miękinia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Wrocław 50-069 Demokratyczna Unia Kobiet – Klub wrocławski Suma dof. – 22172,5 Suma dof. UE – 18846,63 zdjęcie do dowodu niemowlaka , 14.04 konferencja , ustaw , zachodniopomorskie miasta yyyyy POKL.06.03.00-02-131/08-00 (8951679550) stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami […]

Read More »