66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE

tytuł projektu: LOKALNA PRACOWNIA AKTYWNOŚCI – szansą na podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu ostrołęckiego. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Ostrołęka 07-401 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE Suma dof. – 49990 Suma dof. UE – 42491,5 zdjecia facetow , difo 250 ec etykieta , ogólnopolski rejestr zgonów , szkoła […]

Read More »