66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Liw

tytuł projektu: „Liderzy działań lokalnych” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Węgrów 07-100 Gmina Liw Suma dof. – 45254 Suma dof. UE – 38465,9 po szczepieniu na grypę nie wolno , koniec roku szkolnego 2021/2022 , grunty , pomoc żywnościowa , mieszkanie dla niepełnosprawnych 2020 , jak obliczyć siłę , dopłaty do ogrzewania 2022 […]

Read More »