66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

tytuł projektu: Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Dębica 39-200 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” Suma dof. – 1273769,25 Suma dof. UE – 1082703,86 aplikacja unijny certyfikat covid , do jakiego wieku ulga na dziecko , minister oświaty , sprawdzenie historii pojazdu po vin , […]

Read More »