66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-365 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 287272,73 Suma dof. UE – 244181,82 certyfikat księgowego 2021 , prawo do informacji , co to znaczy jj , wjazd do tunezji , tranżerowanie , zgłoszenia na szczepienie , karbowane brzegi […]

Read More »