66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Serniki-Wspólny Cel

tytuł projektu: Kursy prawa jazdy kat. B dla mieszkańców obszarów wiejskich czynnikiem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w gminie Serniki Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Serniki 21-107 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Serniki-Wspólny Cel Suma dof. – 49990,3 Suma dof. UE – 42491,76 straż pożarna wymagania , pozytywny , widełki płacowe , wykożystane , […]

Read More »