66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju

tytuł projektu: Kurs na spawacza – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jabłoń Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Lublin 20-806 Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju Suma dof. – 49540,12 Suma dof. UE – 42109,1 stopnie alarmowe , zmiana adresu działalności gospodarczej , zakażenia w warszawie , szczepionka jonson&jonson , poznaj polskę 2022 wykaz punktów edukacyjnych , […]

Read More »