66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

tytuł projektu: „KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-kurs z zakresu rękodzieła artystycznego” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Stolno 86-212 Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” Suma dof. – 24265 Suma dof. UE – 20625,25 polski nowy ład pis org pl , infolinia dla uchodźców z ukrainy , projekty edukacyjne , numer producenta rolnego , otwór […]

Read More »