66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

tytuł projektu: „KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI-kurs z zakresu księgowości komputerowej” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Stolno 86-212 Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” Suma dof. – 19400 Suma dof. UE – 16490 formularz lokalizacji podróżnych , kodeń , 15 wog , minimalna płaca netto 2021 , kinder salmonella w polsce , wyki , […]

Read More »