66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”

tytuł projektu: Konsultant e-biznesu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Łask 98-100 Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota” Suma dof. – 45605 Suma dof. UE – 38764,25 emerytura ewk 2021 , liczba chorych , ustawa o pomocy społecznej 2021 , irs допомога , emigranci , przetargi wrocław yyyyy POKL.06.03.00-10-045/08-00 (8311545421) stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza […]

Read More »