66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH

tytuł projektu: Komputer narzędziem pomocy- kurs wspierający aktywność zawodową i lokalną mieszkańców gminy Trzeszczany Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Trzeszczany 22-554 GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH Suma dof. – 31472 Suma dof. UE – 26751,2 oświadczenie o stanie majatkowym , paszporty msw gov pl , zarobki nauczyciela , polska vs ukraina yyyyy POKL.06.03.00-06-047/09-01 […]

Read More »