65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Olecki/Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

tytuł projektu: Kompetentny pracownik Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Olecko 19-400 Powiat Olecki/Powiatowy Urząd Pracy w Olecku Suma dof. – 305645,01 Suma dof. UE – 305645,01 europa ile państw , pue zus 300 , wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu , nowiny podkarpacie , prace interwencyjne zarobki 2021 , łyżka koparki […]

Read More »